H O TĂ R Â R E A Nr. 16/25.08.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie şi octombrie 2016

16-hot-pres-sed