H O TĂ R Â R E A Nr. 15 din 29.03.2018 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul II/2018