H O TĂ R Â R E A nr. 14 din 29.03.2018 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a pajiştilor, din domeniul privat al comunei Ruginoasa, județul Iași