H O TĂ R Â R E A Nr. 12 din 28.02.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie și aprilie 2019