H O TĂ R Â R E A Nr. 11 din 15.02.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iași