H O TĂ R Â R E A Nr. 10 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie și aprilie 2020