H O T A R A R EA NR. 9/26.01.2017 privind completarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ruginoasa