H O T A R A R EA Nr. 8/26.01.2017 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2017 – 2018 la nivelul comunei Ruginoasa