H O T A R A R EA NR. 62 din 27.09.2018 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin HCL nr. 65 din 27.07.2017