H O T A R A R EA Nr. 6 din 31.01.2019 Privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare