H O T A R A R EA NR. 6/25.01.2017 privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa, precum și a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ruginoasa