H O T A R A R EA NR. 54/26.06.2017 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL nr. 47/27.04.2017