H O T A R A R EA NR. 51/15.12.2016 privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa, precum și a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ruginoasa însușite de către Consiliul Local al Comunei Ruginoasa , județul Iași