H O T A R A R EA Nr. 5 din 25.01.2018 Privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat