H O T A R A R EA Nr. 5/26.01.2017 Privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi