H O T A R A R EA NR. 47/27.04.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruginoasa însușit prin HCL nr. 18/23.02.2017