H O T A R A R EA NR. 47/08.12.2016 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL nr. 25/12.09.2016