H O T A R A R EA Nr. 4 din 30.01.2020 Privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare