H O T A R A R EA Nr. 4/26.01.2017 Privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare