H O T A R A R EA NR. 33 din 31.05.2018 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ruginoasa