H O T A R A R EA Nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi