H O T A R A R EA Nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi