H O T A R A R EA NR. 25/12.09.2016 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL nr. 23/25.08.2016