H O T A R A R EA nr. 24 din 26.03.2020 privind completarea inventarului domeniul privat al Comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi – Secțiunea II – Bunuri mobile, cu bunurile achiziţionate prin instrumentarea proiectului „PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI COMUNEI RUGINOASA PRIN ACHIZIŢIONAREA DE BUNURI”