H O T A R A R EA NR. 23/25.08.2016 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL nr. 65/17.12.2015