H O T A R A R EA Nr. 2/25.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi