H O T A R A R EA NR. 18/23.02.2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruginoasa însușit prin HCL nr. 47/08.12.2016