H O T A R A R EA Nr. 1 din 29.01.2021privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2021 – 2022 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi