H O T A R A R E A NR. 21/25.08.2016 privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Ruginoasa, județul Iași în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locala (G.A.L.) Iași Sud – Vest