DISPOZIŢIA NR. 558 din 30.12.2019 Privind convocarea Consiliului Local Ruginoasa