Hotarari

HOTĂRÂREA nr. 70 din 26.11.2020 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Ruginoasa, jud. Iaşi”