Hotarari Consiliu Local

H O TĂ R Â R E A Nr. 51 din 25.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local Ruginoasa a unor stimulente financiare sub formă de premii copiilor din cadrul Echipei de fotbal copii şi antrenorilor acestora care au obţinut locul I la competiţia sportivă naţională „Cupa satelor”, organizată de Federaţia Română de Fotbal şi Asociaţiile Judeţene de Fotbal împreună cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, ce s-a desfăşurat la Constanţa, în anul 2019

51 hot acordare stimulente sub forma premii.

H O TĂ R Â R E A Nr. 54 din 25.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi

54 hot achizitie produse program in scoli

HOTĂRÂREA nr. 50 din 27.06.2019 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevențe şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Ruginoasa judeţul Iaşi

50 HCL ajutor de minimisanexa SCHEMA Minimis