Hotarari Consiliu Local

HOTĂRÂREA nr. 19 din 26.02.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele Ruginoasa, Strunga, Al. I. Cuza si Costești, din județul Iași, precum şi începerea demersurilor pentru constituire unui ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitara) în vederea realizării unui proiect comun de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară(AP) 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific (OS) 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale si alte fonduri de finanțare

HOTĂRÂREA nr. 11 din 26.02.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate de către  persoane fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Ruginoasa