Nastere

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Transcrieri

  Transcriere – naștere înregistrată în străinătate

ACTE NECESARE

 • Certificatul  de naştere originalsimplu/apostilat/supralegalizateliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii, locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi două copii xerox
 • Traducerea certificatului de naştere– în original şi copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor–când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor ;
 • Certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilorşi copii xerox  când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
 • Actul de identitate al solicitantului – titular al certificatului(carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate)şi copie xerox ;
 • Taxa de 50 lei – se achită la Casieria Stării Civile;
 • Taxa D.J.E.P. de 30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX
 • În cazul minorilor cu vîrsta între 14-18 aniaceştia  solicită transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.  Dacă părinţi au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti;
 • Dacă părinţii minorului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat)sau în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului;
 • Pentru minorii ai căror părinţi au şi cetăţenie moldoveană şi cetăţenie română este necesaracordul acestora privind  următoarele aspecte : dobândirea cetăţeniei române de către copil, transcrierea certificatului de naştere în România şi stabilirea domiciliului copilului;
 • În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte:
 • Procură specială autentificată;
 • făcută la notar public, în ţară ;
 • făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României)
 • Copie act identitate mandatar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]