Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu:

• Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comuna Ruginoasa;
• Hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Ruginoasa;
• Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente;
• Anunturile privind concursurile organizate  in cadrul Primariei comunei Ruginoasa
• Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
• Coordonatele de contact ale Primariei comunei Ruginoasa respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
• Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
• Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
• Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.