Formular de reclamatie administrativa

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

– model –

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………….

Sediul/Adresa ……………………………………………………

Data ……………………………………………………………

Stimate domnule/Stimata doamna ……………………………………,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …….. din data de ………. am primit un răspuns negativ, la data de ……, într-o scrisoare semnată de ……/(completaţi numele respectivului funcţionar)…..

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Va mulţumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ……………………….

Adresa ………………………………………….

Telefon …………………………………………

Fax …………………………………………….