Comisii de specialitate

Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism :                                 

 1. Huțuleac Maricel, preşedinte comisie             
 2. Pristăviţa Ionuţ Constantin, secretar comisie  
 3. Ungureanu Dumitru, membru                          
 4. Fuiorea – Novac Lenuța – Simona, membru  
 5. Birică Adrian                                                 

Comisia juridică şi de disciplină, agricultură, protecţia mediului şi turism

 1. Priboi Marius – Neculaie, preşedinte comisie
  1. Toarbă Lucia, secretar comisie                    
  1. Murărescu Ioan, membru                                           
  1. Cojocariu Petrică, membru                             
  1. Balcan Dan, membru                                      

Comisia de activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport

 1. Dîrțu Maria – Aurora, preşedinte comisiei
 2. Lupu Georgeta, secretar comisie               
 3. Cerneuțanu Constantin, membru               
 4. Dulhac Mihai – Gabriel, membru               

Rotaru Tudor – Adrian, membru