Concursuri

A N U N Ţ privind rezultatele selecţiei dosarelor depuse de către candidaţi la concursul organizat în data de 19.01.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, de Șofer I (microbuz școlar), din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, jud. Iaşi