Casatorie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Transcriere – căsătorie încheiată în străinătate

 ACTE NECESARE

 • Certificatul de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat,eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două  copii  xerox ;
 • Traducerea certificatului de căsătorie– în original şi copie xerox;
 • Copii xerox după certificatele de naştere ale soţilor;
 • Copii xerox dup actele de identitate ale soţilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate);
 • Declaraţia notarialăa ambilor soţi cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;
 • Copie xerox după hotărârea de divorţ sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul;
 • Taxa de 50 lei – se achită la Casieria Stării Civile;
 • Taxa D.J.E.P. de 30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont -RO16TREZ40621360206XXXXX
 • În cazul în care titularul nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte:
 • Procură specială autentificată;
 • făcută la notar public, în ţară ;
 • făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România),sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României.
 • Copie act identitate mandatar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]