Author: admin

H O TĂ R Â R E A Nr. 51 din 25.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local Ruginoasa a unor stimulente financiare sub formă de premii copiilor din cadrul Echipei de fotbal copii şi antrenorilor acestora care au obţinut locul I la competiţia sportivă naţională „Cupa satelor”, organizată de Federaţia Română de Fotbal şi Asociaţiile Judeţene de Fotbal împreună cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, ce s-a desfăşurat la Constanţa, în anul 2019

51 hot acordare stimulente sub forma premii.