ANUNŢ

referitor la consultarea publică online

pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul

Platforma  comunală de depozitare a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa,judeţul Iaşi”

Primăria Ruginoasa  supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului Platforma  comunală de depozitare a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa,judeţul Iaşi”, realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

  • în atenţia Primăriei Ruginoasa, tel/fax0232734361, email ruginoasaprimaria@yahoo.com. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact VOICU SIMONA (tel 0766461702, birou achizitii)
  • în atenţia Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

Web site: http://www.mmediu.ro/http://www.inpcp.ro/ ; https://apanoastra.ro/

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *