PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI RUGINOASA
STAREA CIVILĂ
Nr. 22301/17.05.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi 17.05.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
COSTIŢĂ CONSTANTIN în vârstă 56 ani, cu domiciliul în com.Ruginoasa,sat. Ruginoasa,str.Florilor,nr.19, judeţul Iaşi şi a d-rei COJOCARU DOINA în vârstă 44 ani, cu domiciliul în sat. Ruginoasa,str.Florilor,nr.19 ,com.Ruginoasa , judeţul Iaşi .
În conformitate cu art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ziua căsătoriei 26.05.2016 , ora 12,00 .

Ofiţer de stare civila,
Ungureanu Gabriela

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *